Privacybeleid

In deze verklaring vindt u het beleid van Q2-software.nl B.V. aangaande de digitale verwerking van (persoons)gegevens.

Q2-software.nl B.V.
Hertzstraat 14
6716 BT

E-mailadres: info@q2-software.nl
KVK: 84079584

Verwerking via de website *.q2-software.nl en alle onderliggende pagina's en subdomeinen.

Contactpersoon voor privacyzaken is Dirk Jan Laros.

Persoonsgegevens die Q2-software.nl B.V. verwerkt.

Q2-software.nl B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Q2-software.nl B.V. verstrekt.

De persoonsgegevens die we verwerken zijn voornamelijk:

  • Naam, adres en woonplaats;
  • Telefoonnummer en e-mailadres;
  • Uw website, IP-adres; en apparaat type;
  • Offertes, overeenkomsten;
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen via een link op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Q2-software.nl B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Q2-software.nl B.V. kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Q2-software.nl B.V. raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u denkt dat zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met Q2-software.nl B.V. op via info@q2-software.nl, dan kunnen wij de betreffende gegevens voor u verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Q2-software.nl B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor u kunnen hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden

Q2-software.nl B.V. verkoopt of deelt jouw gegevens niet zonder jouw toestemming aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is of om te voldoen aan een dwingend wettelijke verplichting conform het bepaalde in de algemene voorwaarden.

Affiliatie partners

Q2-software.nl B.V. werkt niet met affiliatie partners.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Q2-software.nl B.V. vindt de bescherming van jouw gegevens heel belangrijk en daarom neemt Q2-software.nl B.V. passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Q2-software.nl B.V. op via info@q2-software.nl.

U kunt zelf controleren of jouw gegevens via een veilige verbinding worden overgedragen aan Q2-software.nl B.V.. Dit kunt u zien aan "https://" de adresbalk .

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Door jouw gegevens via de website achter te laten geeft u toestemming om deze te verwerken. U heeft altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, behoudens voor zover Q2-software.nl B.V. een wettelijke verplichting heeft -bijvoorbeeld op basis van de WWFT- om deze gegevens te bewaren. Daarnaast heeft u, behoudens voormelde beperking, het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Q2-software.nl B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging naar derden, een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@q2-software.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen we contact met u opnemen.

Klacht indienen

Wilt u een klacht indienen over de manier waarop Q2-software.nl B.V. jouw persoonsgegevens beschermt? Dat is mogelijk via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is inhoudelijk aangepast op 21 september 2022. We adviseren u deze pagina regelmatig te controleren omdat we zonder aankondiging in het beleid kunnen wijzigen.