Github

GitHub is een code hosting platform waar programmeurs samenwerken aan projecten, versiebeheer uitvoeren en open-source code delen. Het gebruikt Git voor versiebeheer en biedt extra functies zoals discussies, code reviews en branchbeheer.